Центр фізичної реабілітації «Крок за кроком» — є лікувальною установою реабілітаційного спрямування.

Основною метою діяльності ЦФР  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я дітей-інвалідів, корекцію психічних процесів, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві.

Фізична реабілітація в умовах спеціалізованого центру займає важливе місце. Індивідуальний підхід при проведенні фізичної реабілітації  сприяє ефективній корекції функціональної недостатності опорно-рухового апарату, забезпечує тренування серцево-судинної та легеневої систем, що приводить до кращої активності дитини в навчальній діяльності й адаптації в суспільстві.

З метою інтегрального об’єднання зусиль фахівців медичного та соціально-педагогічного напрямків реабілітації в ЦФР «Крок за кроком» впроваджена модель медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи «Тандем-партнерство», «дитина-сім’я-фахівець».

Санэпидем_Заключение-1Санэпидем_Заключение-2